Instruktioner till användaren av flytbältet

Flytbältet ger många (till) verksamhetsmöjligheter för motionering i vattnet. Rörelserna i djupa vattnet tillväxer. Joggning i sjön är möjligt för många, som den traditionella simningen av en orsak eller en annan inte passar. För människor med nack- och ryggmödor, dåliga fötter och hjärtuyntomer är flytbältet en lättnad. För rörelsehandikappade kan det bli möjligt att röra sig själv i vattnet. Flytbältet har använts från 1990-talet bland annat ( bl.a) i rehabilitering och vattengymnastik.

Påklädning och prövning av flytbältet

Sätt flytbältet fast på midjan med hjälpen av bältet så, att den sitter bra. Bältets text kommer bak med skriften rätt vänd. Klämm flytbältet fast så, att den är tillräckligt spänd (den får inte stiga upp till
armhälarna). När man övar upprätt i vattnet, blir hela bältet med sin flytdel nedanför vattnets yta, men flyter så, att man behöver göra knappast någonting för att halla sig pä ytan. I upprätt ställning när vattnet ungefär till axlama. När du går för första gängen i vattnet med flytbälte, prova dens egenskaper i ganska grunt vatten.

Hur att vänja sig till flytbälte

1. Stå i vattnet (som når ungefär till bröstet) med bältet fast pä midjan. Hoppa lite uppåt, ta på nytt lite högre upp.
2. Börja så småningom luta dig bakåt och lät bältet hålla dig uppe, med händema och fötterna kan du göra små balanserande rörelser.
3. Luta dig (i sin tur) till bröstsimningsställningen.
4. Vänd dig också till din sida.
5. Vänd dig tillbaka till upprätt ställning och gå i djupt vatten, prova joggningsrörelser med hander och fötter i växlande takt.

Teknik

Luta dig i upprätt ställning lätt framåt. Huvudet är ovanför ytan som förlängning av överkropp. Gör springrörelser med föttema, sträcka dem effektivt ut. Hail händerna pä sidorna sä, att det ger rytm ät joggningen. Armbägarna ska vara i en go graders vinkel. Om springande börjar trötta ut, gör lättare
rörelser och vila i mellan. Du kan till exempel dela övningen till gående, joggning och springande. Du kan prova med flytbältet så att fötterna nå till bottnet. Det här är ändå inte väldigt meningsfullt, för att bältet flyter och forsämrar bottenberöringen, som rädan förut är slinkande.

Gymnastiksrörelser

1. Klockvisarependeln: Gör små nedre externriters pendelrörelser i sidled.
2. Handsaxen: Gör saxrörelser med händerna så, att de är vågrätt just nedanför ytan. Fortsätt med saxrörelserna och rör händerna med det samma mot bottnet och till baka fram.
3. Duppelsaxen: Gör saxrörelser samtidigt med händerna och fötterna.
4. Vattenmotionscykling: Gör cyklingsrörelser i upprätt ställning med fötterna.
5. Vattengående: Ta långa stäg med fötterna och rör händerna bakåt.
6. Krokmagarna: Dra fötterna i upprätt flytande på magen och rät dem tillbaka mot bottnet.

Flytbältet för alla

• Som ett hjälpmedel i allt rehabilitering i vattnet
• Lättar att hålla sig på ytan
• Lättar i vattengymnastik som händer i upprätt ställning
• Hjälper i lärande av simning
• Inspirerar/entusiasmerar till simning i simmhallarna och naturvattnen
• Barnen tycker om vesijuoksuvyö
• Med hjälpen av kreativitet och fantasi, ett mångsidigt hjälpmedel i vattengymnastik

Säkerhet

Kom ihåg, att flytbältet är inte ett räddningsmedel/-redskap. Den kompenserar inte en flytväst. Flytbältet förutsätter en förmåga att regera sin balans i vattnet (när man rör sig utan en hjälpare). Barnen måste vaktas från näravståndet när de använder flytbältet.

 

www.vesivyo.fi